Moduly a funkce

Informační centrum

Informační centrum je základní (domovskou) stránkou školní eSborovny. Jeho hlavní úlohou je v souladu s mottem eSborovny „Informace na jednom místě“ soustředit na vstupní stránku informačního portálu, jakým eSborovna je, nejdůležitější aktuální informace z mnoha oblastí portálu.
Ve výchozím rozložení jsou v informačním centru zobrazovány zejména informace:

 • aktuální informace od vedení školy (určené pro všechny pedagogy)
 • aktuální informace (zápisy) ze školního HelpDesku
 • výběr z posledních přípěvků z diskuze pedagogů (v sekci Učitelé)
 • informace o nově vložených dokumentech

Jednou ze základních vlastností prostředí, ve kterém je eSborovna zprovozněna, však je možnost využít i mnohé další a pokročilejší možnosti upozorňování na nové informace a oznámení.
Volitelně (po domluvě v rámci zavádění portálu eSborovna pro školu) lze v Informačním centru zobrazovat aktuální/nejnovější informace z mnoha dalších oblastí eSborovny, např.:

 • aktuální informace o provozu školy (provozní informace školní hospodářky)
 • informace od školních ekonomů, účetních, mzdových účetních (informace o výdejí různých potvrzení, formulářů, potvrzení pro daňové přiznání aj.)
 • informace ze školní jídelny
 • informace o možnostech pronájmu školního hřiště, tělocvičny, …
 • … a mnoho, mnoho dalších
eSborovna - Informační centrum
eSborovna - Stránka vedení školy

Vedení školy

Modul (stránka) „Vedení školy“ je určen pro spolupáci a sdílení dat a informací pracovníků vedení školy.
Stránka Vedení školy je přístupná pouze pro pracovníky vedení školy (definované pomocí skupiny uživatelů), ostatní pedagogové, příp. všichni ostatní zaměstnanci školy stránku nemají vůbec přístupnou.
Na stránce se nachází modul „Oznámení pro zaměstnance“, jehož obsah (vložené informace) se zabrazují na úvodní stránce – v Informačním centru.
Důležitou součástní stránky pro vedení školy je modul „Dokumenty (pouze pro vedení)“, který je typu „knihovna dokumentů“ – cloudové úložiště pro ukládání jakýchkoliv souborů a dokumentů s možností vytvářet složky a podsložky, využívat pro jejich tvorbu a úpravu tzv. webové aplikace Office, s možností využívat nástroje pro automatickou synchronizaci obsahu této složky s lokální složkou v PC aj.

Školní HelpDesk

Velice užitečným modulem potřebným pro provoz každé školy je modul HelpDesk.
Modul je určen pro evidenci poruch, závad, poškození vybavení školy apod. Jeho cílem je nahradit všudypřítomné sešity závad v kanceláři školy, případně provozního sešitu závad, který se nachází v každé učebně výpočetní techniky, odborné učebně vybavené dataprojektorem, interaktivní tabulí apod.
Typicky lze vkládat závady typu:

 • rozbitá klika u dveří kabinetu fyziky
 • nefungující PC č. 12 v učebně VYT
 • rozbité okénko do sklepa u školního hřiště
 • potřeba vyčistit dataprojektor v 5.A

Každý vložený požadavek, resp. hlášení závady lze přiřadit osobě odpovědné za danou oblast a techniku (školník, správce ICT, uklízečka), zodpovědná osoba může být o vložení nového požadavku informována automaticky e-mailem, vložení i průběh řešení požadavku je možné sledovat.

Využitím jednotného systému je zajištěna spolehlivá evidence všech požadavků i jejich řešení, díky jasné evidenci a „veřejné“ kontrole se minimalizuje množství dlouhodobě neřešených požadavků a poruch, každý, kdo chce ohládit nový ožadavek si může jednoduše ověřit, zda je již ohlášen, řešen, každý může snadno sledovat řešení požadadvků, které sám zadal.

eSborovna - HelpDesk
eSborovna - stránka Školní jídelny

Další moduly a funkce

V prostředí eSborovna je připraveno množství dalších stránek a modulů vhodně navržených pro provoz školy.

Jsou to stránky a moduly pro:

 • Učitelé (aktuální informace, sdílené dokumenty, diskuze, …)
 • Výuka (materiály pro výuku, soubory maturitních otázek, …)
 • Provoz školy
  • Školní HelpDesk (popisován výše)
  • Ekonomický úsek (sdílené informace a dokumenty pro ekonomku/hospodářku školy a vedení)
  • Školní jídelna (informace a dokumenty pro školní kúuchyni a jídelnu)
  • Údržba a úklid (informace a dokumenty pro pracovníky údržby (školník, zaměstnanci pro úklid, …))
 • Dokumenty školy
  • prostor pro vybudování přehledného strukturovaného úložiště mnoha různých školních dokumentů, formulářů, žádanek, …
  • při zřízení portálu eSborovna je vytvořena základní, obvyklá školní struktura
 • Projekty
  • prostor pro ukládání a sdílení dokumentů a informací pro jakékoliv rozpracované i nové školní projekty
  • díky možnosti definice přístupových oprávnění k dílčím částem projektu je možné ukládat v na jednom místě dokumenty a informace od
   • projektového záměru, přes žádost, akceptovaný projekt, plán a harmonogram realizace,
   • výkazy z průběhu realizace projektu, plnění monitorovacích indikátorů, výkazy, pracovní výkazy
   • až po monitorovací zprávy a dokumenty týkající se ukončení projektu
 • Mimoškolní aktivity
  • prostor pro sdílení informací aspolupráci na mimoškolních aktivitách